skip to Main Content
GluGreen® Vingerlas Onderzoek TNO
GluGreen® vingerlas onderzoek TNO

TNO bevestigt kwaliteit GluGreen vingerlas

Een recente Samenvatting van Onderzoek van TNO bevestigt de goede kwaliteit van de GluGreen® vingerlas. De samenvatting geeft in het kort weer wat de gemiddelde buigsterkte en bijbehorende variantie was van gevingerlaste proefstukken die volgens de Europese Normen zijn verouderd en vervolgens op sterkte beproefd. Er is vooral gekeken naar Massaranduba en Azobé.

Gangbare praktijk

Wanneer de gangbare vingerlaspraktijk op hardhout wordt toegepast, komen regelmatig flinke uitschieters naar beneden voor. In constructies zijn dergelijke uitschieters volstrekt onacceptabel, maar bij de huidige vingerlaspraktijk zijn deze niet uit te sluiten.

Resultaten GluGreen® Technologie

Was het tot voor kort niet mogelijk om echte betrouwbare buigsterktes te koppelen aan gevingerlast niet-gedroogd tropisch hout, met de GluGreen® Technologie lukt dat wel! Met een gemiddelde buigsterkte na veroudering van 35 N/mm2 voor Massaranduba en 47 N/mm2 voor Azobé is een belangrijke stap gezet. Een extra sterk argument voor deze technologie is dat er geen extreme uitschieters naar beneden voorkomen en dat de variantie in de testresultaten slechts beperkt is. TNO toont hiermee aan dat de GluGreen® Technologie een betrouwbaar proces is met hoge sterktewaarden voor de vingerlas.

Perspectief

Volgens TNO kan de huidige productietechniek zelfs tot nog hogere waarden leiden, waarbij sterkteklassen van D40-D60 in het verschiet liggen.

Wilt u ook met GluGreen® Technologie aan de gang? Neem dan contact op met GluGreen via de contactpagina of stuur een email.

Back To Top