skip to Main Content
Olaf-Vijn-directeur-GluGreen-BV-voor-vingerlassen-van-niet-gedroogd-hardhout

Acht vragen over GluGreen

GluGreen BV staat voor het verlijmen van niet-gedroogd (hard)hout voor toepassing in constructies. Naar aanleiding van de oprichting van deze onderneming stellen we de directeur Olaf Vijn een aantal vragen over deze technologie.

1.      Waarom is de GluGreen® Technologie ontwikkeld?

Met deze technologie kunnen we houtafmetingen vergroten in alle richtingen. Dat is belangrijk vanwege de steeds mindere beschikbaarheid van lange(re) lengte en dikte/breedte maten op het gebied van (tropisch) loofhout. Ook speelt MVO en duurzaamheid een rol: minder courante houtmaten kunnen nu ook een bestemming vinden in de Westerse wereld.

Een andere reden is dat we kunnen besparen op droogenergie, wanneer niet-gedroogd hout wordt gevingerlast / gelamineerd.

2.      Hoeveel tijd was er nodig om het ‘onmogelijke’ mogelijk te maken? 

Het totale onderzoekstraject heeft een jaar of zeven geduurd, gerekend vanaf het eerste projectidee. Van groot belang was het samenstellen van een goed consortium van betrokken en innovatieve ondernemers. Zo’n traject start met fundamenteel hout-lijm onderzoek waarbij we een aantal innovaties hebben bedacht en uitgetest op diverse tropische houtsoorten. Dat leidde uiteindelijk tot de aanvraag voor de patenten.

Naast fundamenteel onderzoek is er ook veel getest op praktijkschaal en zijn producten ook in buitenexpositie getest. Daardoor hebben we ook zekerheid dat de vinding in de praktijk werkt.

3. Wie is GluGreen BV?

GluGreen is feitelijk een kennis BV en wordt gevormd door de bedrijven Delft Patents, Mevo Houtindustrie, Precious Woods, Regge Hout en Wijma Kampen. De BV draagt zorg voor de ontwikkelde kennis en de patenten die voor deze technologie zijn aangevraagd. GluGreen kan de technologie ook via licenties aan andere producenten ter beschikking stellen. GluGreen handelt dus niet zelf in hout, dat doen de licentienemers zelf.

4.      Wat is het verschil tussen de gebruikelijke manier van vingerlassen en de GluGreen® Technologie? 

De GluGreen® Technologie maakt het mogelijk om versgezaagd hout met een houtvochtpercentage van meer dan 35% toch te vingerlassen en/of lamineren. Om even verder te gaan op het vingerlassen: met vingerlassen kunnen we dankzij deze techniek constructieve waarden halen van D40 tot D60, al naar gelang de houtsoort.

Met de conventionele vingerlastechniek en lijmen is dit niet mogelijk, en met name na veroudering zal de verbinding altijd ernstig verzwakken. Zeker wanneer niet-gedroogd hout in de toepassing zal terug drogen: dat leidt vrijwel altijd tot (ernstige) vervorming van het hout met enorme krachten op de verlijmde verbindingen, die daardoor ook de neiging hebben om te bezwijken.

5.      Wat maakt GluGreen® producten nu anders dan gewoon verlijmde producten?

Überhaupt dat de mogelijkheid er is om hardhoutsoorten te verlijmen met een hoog houtvochtgehalte zonder het te hoeven drogen. Daarnaast maakt de hoge constructieve waarde het verschil, waardoor ook gelamineerd en/of gevingerlast (tropisch) loofhout in houtconstructies kan worden verwerkt.

6.      Hoe kan je herkennen dat een product is gevingerlast met behulp van de GluGreen® Technologie?

Allereerst mogen alleen producten die volgens de GluGreen® Technologie zijn geproduceerd onder dat label worden verkocht. Het GluGreen® label biedt dus een stuk zekerheid.

Aan de buitenkant is de GluGreen® vingerlas nauwelijks te onderscheiden van conventioneel gevingerlast hout en zal het alleen herkenbaar zijn voor de kenner. Overigens is de binnenkant voorzien van een markering waardoor het na jaren gebruik nog steeds mogelijk is te identificeren dat het met behulp van de GluGreen® Technologie verlijmde producten betreft.

7.      Zijn GluGreen® producten duurder dan normaal gevingerlaste producten?

Prijzen vergelijken is een gebruikelijke gewoonte, maar dan moeten wel gelijkwaardige technieken worden vergeleken. In dit geval gaat die vlieger niet op. Met de GluGreen® Technologie leveren wij een betrouwbare en sterke vingerlas in niet-gedroogd tropisch loofhout. Dat biedt de import en handel in tropisch hardhout ongekende mogelijkheden: meer hout uit vergelijkbaar bos met benutting van minder courante producties. Daarmee zijn de mogelijkheden heel anders en de prestaties van de vingerlas aanzienlijk beter vergeleken met de conventionele vingerlastechniek. Dat de productiekosten per m3 hout hoger uitvallen, zal daarbij voor niemand een verrassing zijn.

8.      Wat zijn de plannen van GluGreen voor de toekomst?

Allereerst zetten we in op het produceren met deze technologie in Nederland. Daar zijn we in 2011 mee gestart en dat zal de komende jaren fors toenemen. Verder speelt de technologie in op de behoefte om aan de bron te kunnen vingerlassen en lamineren. Typische houtlanden in de tropen kunnen daar hun minder courante producten vingerlassen (en lamineren) tot hoogwaardige producten voor de exportmarkt. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met geïnteresseerde partijen in het buitenland.

Back To Top