skip to Main Content

Filosofie achter GluGreen® Technologie

De eerste gedachten aan het ontwikkelen van een nieuwe technologie voor het verlijmen van niet-gedroogd tropisch hardhout dateren van het jaar 2003. De nieuwe technologie zou het mogelijk moeten maken om vanuit dezelfde hoeveelheid bos een groter volume duurzaam geproduceerd tropisch hardhout te kunnen leveren. Cruciaal was de doelstelling dat juist ook niet-gedroogd hout met deze nieuwe technologie te verlijmen zou moeten zijn. Een belangrijk deel van het tropische hardhout wordt veelal in niet-gedroogde staat toegepast. De bestaande verlijmingstechnieken vragen om (kunstmatig) gedroogd hout. De ervaring heeft geleerd dat het verlijmen van niet-gedroogd tropisch hardhout tot te veel uitval leidt (ook na productie), waardoor er geen betrouwbare verbinding ontstaat die in constructies toepasbaar is.

Consortium

Uiteindelijk is een consortium van bedrijven en TNO opgericht. Zowel de importeurs met eigen bosconcessies in de tropen (Afrika en Zuid-Amerika) als Mevo Houtindustrie, met veel expertise op het gebied van verlijming, namen actief deel aan het consortium.

Onderzoeksfase

In de onderzoeksperiode is begonnen op laboratoriumschaal met diverse tropische houtsoorten. Er zijn in de TNO laboratoria veel beproevingen en testen uitgevoerd. Uiteindelijk ontstonden goede vindingen en principes om tot een hoogwaardige en betrouwbare verlijming te komen. De principes bleken toepasbaar voor lamineren en vingerlassen. Beide principes zijn getest tot op productniveau en in buitenexposities.

Lees hier de TNO Samenvatting van Onderzoek

Patent

Omdat er een aantal fundamenteel andere principes zijn toegepast vergeleken met conventionele verlijming, zijn er meerdere patenten wereldwijd in aanvraag (patent pending). Deze hebben betrekking op de belangrijkste houtlanden en worden naar verwachting binnenkort toegekend.

Vingerlassen

Mede onder de invloed van de marktsituatie bleek de vraag naar gevingerlast hout het grootst. Daarom is besloten om als eerste met vingerlassen de markt op te gaan. In de afgelopen twee  jaar zijn de eerste pilotproducties de markt op gegaan en hebben tot tevreden klanten geleid.

Back To Top