skip to Main Content

7 jaar onderzoek

Aan de GluGreen® Technologie ligt zeven jaar gedegen onderzoek ten grondslag. Veel resultaten van deze ontwikkeling zijn terug te vinden in TNO onderzoeksrapporten, die echter onder de geheimhoudingsclausule vallen. Ter illustratie kunt u onderstaand enkele titelbladen van TNO rapporten downloaden.

GluGreen vingerlas onderzoek TNO
GluGreen vingerlas onderzoek TNO

 


TNO 2005

TNO 2006

TNO 2007

TNO 2008

TNO 2013


Back To Top